Засідання робочої групи "Нова якість державного управління: модернізація структури і функцій органів виконавчої влади. Стратегія управління державною власністю" з доопрацювання Нового економічного курсу

Засідання робочої групи "Нова якість державного управління: модернізація структури і функцій органів виконавчої влади.  Стратегія управління державною власністю" з доопрацювання Нового економічного курсу

21 грудня 2018 року в м. Києві відбулася установча сесія робочої групи "Модернізація структури і функцій органів державного регулювання економіки". Тематичним напрямком засідання було визначено “Нова якість державного управління: модернізація структури і функцій органів виконавчої влади. Стратегія управління державною власністю”. Також розглянуто питання ефективності та оптимальної структура системи державного управління економікою.

На зустрічі розпочато публічну роботу робочої групи по доопрацюванню відповідного розділу "Нового економічного курсу – Стратегія інноваційного розвитку України".

Керівник Робочої групи Володимир Лановий виступив із короткою доповіддю про існуючу систему державного управління, про потребу її реорганізувати і модернізувати, націлити органи влади на реальні результати і цілі, скоротити невиправдано роздутий державний апарат, перебудувати неефективні інститути урядування, скасувати адміністративні втручання в роботу господарських структур, надати органам влади управлінські функції, які актуальні для сучасного суспільства та економіки.

Присутні на засіданні робочої групи учасники та запрошені експерти і фахівці у відповідній галузі державного управління висловилися з приводу власного бачення невідкладних змін у системі державного управління та приведення функцій органів державного регулювання економіки до потреб економічного зростання України. Ефективні та сучасні органи управління визнані необхідною умовою випереджального розвитку держави та забезпеченні конкурентних переваг у глобальному світі.

Володимир Лановий звернув особливу увагу присутніх на загрозливих поточних тенденціях у галузі державного управління, коли державні комітети і служби повторюють функції міністерств, а отже вони або діють самостійно та ігнорують керівні розпорядження, або "б`ють байдики держслужби", і є лише “передавальними пристроями інформації” згори – донизу.

Повідомив про відомі йому ситуації, коли центральні органи влади заведені під міністерства формально, і контроль останніх тільки заважає виконувати спеціальні функції таких органів. Наприклад, підпорядкування Держслужби статистики Міністерству економіки заважає незалежності служби і об’єктивності інформації, яку вона оприлюднює. Висловив думку, що незалежними від своїх сьогоднішніх міністерств мають бути Державні служби з безпеки на транспорті, з безпеки харчових продуктів, лікарських засобів та контролю за наркотиками, Державні інспекції екології, архітектури і будівництва тощо. Без цього вони не будуть самостійними у проведенні інспекцій та контрольних заходів.

Гайдаєнко Ростислав висловив позицію, щодо необхідності встановлення конкретних критеріїв ефективності (або неефективності) функціонування держорганів та відомств. Полегшення доступу ресурсу, який закріплений за відомством, для споживачів такого ресурсу, зниження собівартості управління має стати головним пріоритетом оцінки діяльності.

Емін Османов зробив короткий виступ із доповіддю про необхідність впорядкувати діяльність управлінських органів держави відповідно до принципу розподілу функцій та повноважень між рівнями управління та гармонізації їх діяльності по відношенню до головного управлінського критерію.

Запрошений до участі в засіданні керівник робочої групи “Розвиток промислового потенціалу України” Олександр Оленченко висловився за необхідність перенацілення органів державного управління на створення середовища інноваційного зростання промисловості, забезпечення доступності суспільних ресурсів, протекції ринковими механізмами національному виробникові. Висловив думку про доцільність законодавчого закріплення частки ВВП, яка повинна спрямовуватися на сектор державного управління, з метою недопущення надмірної вартості такого управління.

Олег Дмитрієв поділився власним багаторічним досвідом та баченням ситуації із аудитом чисельності державного управлінського апарату, стану обліку бюджетних програм та механізмів визначення пріоритетних програм під час щорічної кампанії формування і подання бюджетних заявок розпорядниками бюджетних коштів. наголосив на обмеженості можливостей України на фоні жорстких вимог МВФ щодо дотримання режиму мінімізації витрат бюджету на підтримання функцій державного управління.

Учасники робочої групи визнали відсутність прозорого та зрозумілого економічного обґрунтування при відборі бюджетних програм та бюджетних запитів, як однією із головних застарілих проблем у галузі державного управління. Необхідність перебудови фундаментальної логіки витрат коштів державного бюджету з установки на “освоєння коштів на утримання майна” до прозорих проектів із вирішення суспільно важливих потреб, визнана невідкладним завданням найближчого політичного процесу.

Засідання завершилося коротким підсумковим виступом Володимира Ланового, який подякував присутнім за активну участь у обговоренні проблематики державного управління, висловив упевненість у можливостях України зробити проривні реформи системи державного управління.

Керівник робочої групи,

Володимир Лановий

Поділитися у соцмережах:
Приєднуйтесь
до нас!