Засідання робочої групи щодо обговорення пропозицій до розділу НЕК "Інноваційний розвиток економіки і створення національної інноваційної екосистеми"

Засідання робочої групи щодо обговорення пропозицій до розділу НЕК "Інноваційний розвиток економіки і створення національної інноваційної екосистеми"

20 листопада 2018 року відбувся Круглий стіл – зустріч робочої групи
“Інноваційний розвиток економіки і створення національної інноваційної
екосистеми” з метою обговорення пропозицій щодо вдосконалення цього
розділу Нового економічного курсу. Науковці, практики, провідні експерти у
галузі інновацій обговорили основні проблеми та шляхи їх подолання для
реального руху України інноваційним шляхом.

Керівник робочої групи, доктор економічних наук, директор Експертно-
аналітичного Центру ОПТІМА Тетяна Унковська у вступному слові чітко
окреслила цілі діяльності робочої групи, серед яких – розширення і деталізація
розділу НЕК з інноваційного розвитку та створення дорожньої карти для його
реалізації, висловила надію, що діяльність робочої групи дасть поштовх
створенню мозкового центру з громадян з активною державною позицією, що у результаті сприятиме перетворенню України у сучасну розвинену інноваційну
країну.

Із презентацією виступив відомий експерт у сфері інновацій, засновник кількох
інноваційних бізнесів та Ліцею "Гранд" Володимир Співаковський. З
урахуванням свого досвіду та наявних напрацювань запропонував розглянути
проект “10 Мегабрендів України”.  Надав пропозиції щодо своїх варіантів
Мегабрендів України: ІТ-галузь; Виробництво продовольства; Енергетика;
Авіакосмічна галузь та виробництво зброї; Транспорт; Нові гроші, банківські
послуги, фондовий ринок; Машинобудування; Туризм; Будівельна галузь;
Мегабренд “Українська горілка”.

Презентацію власної інноваційної інтернет-платформи презентував  присутнім
Іван Закревський (засновник компанії AllBiz). Запропонував створити
матрицю трансферту технологій від сфери розробників (винахідників) до
споживачів таких винаходів у галузі виробництва. На думку Івана Закревського
запровадження такої платформи створить ринок попиту на інновації, спростить
дифузію інновації між галузями, залучить інвестиції у розробку нових
продуктів. Доповів про результати пілотного проекту, у якому виявили
зацікавленість виробничники із 80 країн світу щодо 373 інноваційних продуктів
української розробки.

Максим Зінченко, керівник проектів компанії Geo-M, презентував власні
напрацювання у галузі математичних алгоритмів, які застосовуються для
інноваційного планування та просування бізнесу у конкурентному середовищі.
Поділився готовим кейсом у фармацевтичній галузі.
Опонентом доповіді у дискусії виступив доктор фармацевтичних наук,
президент громадської спілки "Українське агентство з оцінки технологій охорони здоров’я" Костянтин Косяченко та поділився власним баченням
причин перекосів на фармацевтичному ринку.

У дискусіях також виступили представники групи розробників Нового
суспільного договору Юрій Чудновський, Юрій Нікітін, які висловили
пропозиції щодо координації колективів розробників Нового економічного
курсу і Нового суспільного договору.

Заступник керівника Робочої групи по інноваційному розвитку, голова
Громадської організації "Українська рада адвокатів" Олександр Оленченко
акцентував увагу на наявність не лише проблем, які перешкоджають переходу
на шлях інноваційного розвитку України, але і наявність можливостей України.
Зокрема звернув увагу на можливості розвитку ВПК України та їх можливі
мультиплікативні ефекти на інноваційний розвиток економіки в цілому.
Кандидат економічних наук, доцент кафедри банківської справи КНЕУ Сергій
Ходакевич поділився пропозиціями з приводу пошуку місця України у
міжнародному розподілі праці.

Співавтор НЕК, відомий експерт Олексій Кущ висловився з приводу нових
підходів до інноваційного розвитку, зокрема Нобелівського лауреата в галузі
економіки Пола Ромера щодо закритих ендогенних моделей ринків. Практично
всі учасники Круглого столу висловили свої думки впродовж дискусії.
Робочу сесію завершено коротким підсумковим виступом керівника групи
Тетяни Унковської, яка сформулювала висновки дискусії та запропонувала
створити редакційну раду групи для опрацювання всіх пропозицій та
погодження кінцевої редакції розділу  “Інноваційний розвиток України в
умовах четвертої промислової революції”.

Поділитися у соцмережах:
Приєднуйтесь
до нас!