Засідання робочої групи з питань формування Нової екологічної стратегії України

Засідання робочої групи з питань  формування Нової екологічної стратегії України

21 лютого відбулося засідання Робочої групи з експертного обговорення Нового економічного курсу за тематичним напрямом "Екологічна стратегія для розвитку економіки".

Керівник робочої групи Віталій Ломакович розпочав засідання із висвітлення окремих аспектів екологічного стану довкілля та відповідних проблем розвитку економіки України, загального огляду поточних і стратегічних глобальних екологічних ризиків та сучасних світових трендів забезпечення сталого розвитку. У своєму виступі він значну увагу акцентував на необхідності формування Нової екологічної стратегії України з метою забезпечення передумов сталого розвитку економіки. При цьому, пан Віталій, обґрунтував важливість врахування сучасних глобальних екологічних викликів та світового досвіду їх врегулювання.

При обговоренні глобальних екологічних проблем та механізмів їх врегулювання експерт Євген Волковський зупинився на питаннях необхідності  інтенсивного впровадження в Україні якісно нових механізмів розвитку, які ґрунтуються на засадах Зеленої економіки, Циркулярної економіки і Блакитної економіки. Відзначивши, що саме вони є орієнтирами майбутнього і мають тісний взаємозв’язок з інноваційним розвитком країни.

У ході дискусії Олександр Сущенко говорив про тенденції врегулювання екологічної ситуації за кордоном та про Європейський досвід фінансування зеленої економіки, про напрямки формування фінансових механізмів побудови Зеленої економіки. Пан Олександр звернув увагу на діючі угоди укладені з Україною, предметом яких є фінансування та розвиток Зеленої економіки та окреслив проблеми їх реалізації.

В своїй промові Денис Гризоглазов показав актуальність проблеми управління відходами та потенційними можливостями їх трансформації у природні ресурси, а також – звернув увагу на необхідність ґрунтовного аналізу та оцінки ключових екологічних проблем в енергетиці та інших галузях виробництва. Продовжуючи дискусію, експертка Марина Степура звернула увагу на проблему глобальних ризиків кліматичних змін та  відзначила необхідність її діагностики, і оцінки викликів та загроз сталому інноваційному розвитку України. У свою чергу, експертка Галина Котіна говорила про окремі необхідні заходи для розвитку інституційної інфраструктури з метою розбудови Зеленої економіки.

Доктор економічних наук, директор Експертно-аналітичного Центру "Оптіма", Тетяна Унковська обґрунтувала важливість системного підходу і розробки чіткого покрокового плану формування Циркулярної і Зеленої економіки в Україні і відповідної  дорожньої карти з реалізації Нової екологічної стратегії України.

Завершуючи засідання, Віталій Ломакович подякував фахівцям за висловлені думки і пропозиції та запросив всіх присутніх учасників дискусії до написання  Нової екологічної стратегії України з подальшим розміщенням її на он-лайн платформу Нового економічного курсу до широкого суспільного обговорення.

Поділитися у соцмережах:
Приєднуйтесь
до нас!